Produktion – sprøjtestøbning

Faciliteter: Det 1700 m2 store produktion & lager areal i moderne faciliteter som blev etableret og taget i brug i 2016, og er virksomhedens hjerte.

Maskiner: Produktionsarealet rummer i dag 16 proces styrede sprøjtestøbemaskiner. Vores maskinpark er kendetegnet af kendt teknologi, høj præcision og driftssikkerhed.

Materiale tilførsel: Materialetilførslen sker fra individuelt tørre- og transportanlæg, så råvaretransport reduceres og herved mindskes kontamination væsentligt af råvarer.

Automatisering: Maskinerne er udstyret med robotter og pakkeautomater, der sørger for automatisk udtagning og viderebehandling. Det betyder, at vi kan udføre udtagning, efterbearbejdning og pakning uden brug af menneskehænder.

Medarbejderne: Alle maskiner betjenes af vores erfarne og velkvalificerede medarbejdere, som løbende videreuddannes, så vi kan garantere et højt fagligt niveau og konstant optimering og forbedring af driften.

Vores produkter

Læs mere om hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed, klik på menubjælkerne her under.