REFERENCER

Vi leverer i dag til et bredt spektrum indenfor industrien i såvel Danmark som hos vore nordiske naboer.

Emner produceret hos os bruges over hele verden feks Japan, USA og hele Europa.

Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse.

Om BJ-Plast

Asmus Hansen har siden 1995 været beskæftiget i plastbranchen. I 2001 blev Asmus Hansen Holding ApS stiftet og man købte en sprøjtestøbefabrik på Vestfyn. Virksomheden blev i 2012 opkøbt af en konkurrent.

Asmus Hansen Holding ApS købte i 2016 Bernhard Jørgensen Plastic ApS. Virksomheden lå dengang i København, men blev hurtigt flyttet til Erhvervsparken TEP i Tommerup på Fyn.

I efteråret 2017 tilkøbte man Odense Tool ApS som var en kombineret sprøjtestøbe- og værktøjsfabrik.

Odense Tool ApS blev i foråret flyttet til samme lokaler som Bernhard Jørgensen Plastic ApS i Tommerup, forinden var værktøjsafdelingen solgt fra.

Den 1. januar 2019 fusionerede de 2 virksomheder og BJ Plast ApS blev dermed en realitet.

BJ-Plast ApS er 100% ejet af Asmus Hansen Holding ApS.  Asmus Hansen Holding ApS er i dag ejet af Lotte og Asmus Hansen samt deres 2 sønner.